Renovare Compartiment Sterilizare! Reamenajarea și modernizarea Sterilizare și Camera de gardă prin efortul și priceperea colegilor Sârbu Constantin, Dumitru Vasile, Zagorneac Petrică, Mocanu Cătălin și ceilalți membrii din echipa compartimentului Administrativ!!! MULȚUMIM!!!!