Ordin nr. 1050 din 28.12.2016 cu privire la lista de medicamente compensate si gratuite valabile cu data de 01.01.2017
Ordin nr. 763 din 21.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2016 a Hotararii de
Guvern nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului-
cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului
de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017
Lege nr. 46 din 21.01.2003 Legea drepturilor pacientilor
Lege nr. 80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare