Expertiza Medicală

Comisia de expertiză medico-militară evaluează capacitatea de muncă în vederea stabilirii aptitudinii fată de îndeplinirea serviciului militar/în politție/în sistemul administrației penitenciare/pentru a urma instituții militare de învatamânt sau, dupa caz, a gradului de invaliditate.
Sunt supuse evaluarii capacitatii de munca urmatoarele categorii de persoane din judetele arondate spitalului nostru (Constanta, Tulcea, Ialomita):
a) cadrele militare în activitate, soldatii si gradatii profesionisti, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare;
b) cadrele militare trecute în rezerva/retragere, soldatii si gradatii profesionisti trecuti în rezerva ca urmare a încetarii raporturilor de munca dupa intrarea în vigoare a Legii nr. 51/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, ale caror raporturi de serviciu au încetat sau care beneficiaza de pensie de invaliditate de la casele de pensii sectoriale;
c) candidatii liceelor militare si cei ai scolilor militare/scolilor de agenti de politie sau studentii unei institutii de învatamânt din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare in cazuri speciale;
d) sotul supravietuitor, în rezerva sau în retragere, încadrat în grad de invaliditate, beneficiar al pensiei de urmas.