Comitetul directorComandant Colonel Dr. Trană Aurel Program audiențe:
marți, joi 13:00-15:00
E-mail:
smuct@smuct.ro
Director medical
Colonel Dr. Laurenţiu Minea Program audiențe:
miercuri, vineri 13:00-15:00
E-mail:
dir_medical@smuct.ro
Director financiar Colonel Ec. Preda Dumitru-Ovidiu Program audiențe:
marți, joi 13:00-15:00
E-mail:
financiar@smuct.roConducerea poate fi contactată prin intermediul centralei telefonice.
Numerele disponibile pentru aceasta sunt:
0241 660 390
0241 660 997
0341 405 880


Consiliu de administrație:
I. Membrii ai consiliului de administrație ai Spitalului Militar de Urgență Constanța:

– colonel dr. Adrian EREMIA, reprezentantul Direcției medicale a M.Ap.N.
– comandor Laurentiu-Mircea DIACONESCU, reprezentantul  Direcției generale management resurse umane
– locotenent-colonel Laurențiu Nicolae Nan, reprezentantul Direcției generale financiar-contabile
– colonel dr. Adrian Cosmin RUSU, reprezentantul Statului Major al Apărării
– dr. Iulian SAVU, reprezentant din partea Colegiului Medicilor Constanța, cu statut de invitat
– Daniela CÎMPAN, reprezentantul Ordinului asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România, filiala Constanța, cu statut de invitat.

II. Membri supleanți  ai consiliului de administrație ai Spitalului Militar de Urgență Constanța:

– Colonel  dr. Bogdan-Grigore PATRÎNICHI, reprezentantul Direcției medicale a M.Ap.N.
– locotenent-colonel Dorel ILIE ȘERBAN, reprezentantul Direcției generale financiar-contabile
– locotenent-colonel Cătălin ANTON, reprezentantul Direcției generale management resurse umane
– dr. Cristina-Otilia LAZA, reprezentantul Colegiului Medicilor judetul Constanța, cu statut de invitat
– Virginia DRAGUSANU, reprezentantul Ordinului asistenților medicali generalisti, moașelor și asistenților medicali din România, filiala Constanța, cu statut de invitata.

Baza: Ordinul nr.M.83/28.06.2016 privind numirea membrilor și membrilor supleanți în consiliile de administrație ale unităților sanitare cu paturi din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale

Consiliu de etica:

I) Reprezentanţi aleşi ai corpului medical:

– dr. GHIŢESCU FLORENTINA presedinte;
– dr. VEDINAŞ COSMINA membru permanent;
– dr. GHEORGHE ALINA membru permanent;
– dr. IVAN MIHAI membru permanent;
– dr. MOCANU CARMEN membru supleant;
– dr. ANDRONACHE IULIA membru supleant;
– dr. BALACEANU LOREDANA membru supleant;
– dr. OPRESCU ANCA membru supleant.

II) Reprezentanti alesi ai asistentilor medicali:

– As. BATRANAC MARIA membru permanent;
– As. SUSAN CIANITA membru permanent;
– As. FIROI PATRIŢA membru supleant;
– As. DANILA PAUL membru supleant;

III) Reprezentant al asociațiilor de pacienți:

– Măturoi Valentina – membru permanent – din partea asociatiei de pacienți Fundația Baylor – Marea Neagră.

IV) Secretar

– ec. IORDACHE BIANCA membru permanent;
– ec. CRACIUN ADNDREEA membru supleant;

V) Consilier juridic

– DAMIAN CONSTANTIN ALIN.

Baza: Ordinul MS nr. 1502 din 19 decembrie 2016 pentru aprobarea componenței si a atributiilor consiliului de etica ce funcționează în cadrul spitalelor


Consiliul Medical al Spitalului Militar de Urgenţă ,,Dr.Alexandru Gafencu”, Constanța:                 

Preşedinte: Col.dr. MINEA Laurenţiu

Membri:     
Col.dr . NOCIVIN Daniel

Lt.col. GHIŢĂ Constantin

Mr.dr. RĂDUNĂ Marian

Cpt.dr. VEDINAŞ Cosmina

Lt.col. dr. IVAN Mihai

P.c.c.dr. GEILEANU Violeta

P.c.c.dr. ANDREI Antonia

P.c.c.dr. GHIŢĂ Margareta

Col.dr. biolog BAŞA Mihaela

P.c.c.dr. PETCU Nicoleta

P.c.c.dr. TRAICU Diana

P.c.c.dr. RAGEA Andrei

P.c.c.dr. VĂRGĂU Dionisie

Lt.dr. MOCANU Carmen

P.c.c.farm. ŞERBĂNESCU Ludmila

P.c.c.as. şef  DRĂGHIA Carmen

P.c.c.as. şef  FIROI Patriţa

P.c.c.as. şef  DRĂGHIA Carmen

P.c.c. dr. LEŢA Valeriu

P.c.c. dr. ROGOJINOIU Ovidiu

Col .dr. MOŢĂŢĂIANU Adrian

P.c.c. dr. GRIGORE Carmen

Lt. dr. NEDELCU Cristina

P.c.c. dr. COSTEA Andreea

P.c.c. dr. CONSTANTINOIU Tereza

P.c.c. dr. RUS Adrian

P.c.c. psiholog CARAVAN Elena

P.c.c. dr. ŢURU Daniel

P.c.c. dr. GHIŢESCU Florentina

P.c.c. dr. ANDRONACHE Iulia

P.c.c. dr. OPRESCU Anca

Secretar de şedinţă: P.c.c. FILIZ Kadiroglu / P.c.c. BĂTRÂNAC Maria

    Bază:
– Ordinul Ministerului Sănătăţii număr 863/2004 pentru aprobarea atribuţiilor şi competenţelor Consiliului Medical;

– Legea nr. 95 din 28.04.2006 privind reforma în domeniul medical.

Link-uri utile:

Raport de activitate consiliul etic Anul 2021
Feedback cu privire la calitatea serviciilor din spitale