Comitetul directorComandant Colonel Dr. Boca Nicolae Cătălin Program audiențe:
marți, joi 13:00-15:00
E-mail:
comandant@smuct.ro
Director medical
Colonel Dr. Duțu Ioana-Alina Program audiențe:
miercuri, vineri 13:00-15:00
E-mail:
dir_medical@smuct.ro
Director financiar Colonel Ec. Preda Dumitru-Ovidiu Program audiențe:
marți, joi 13:00-15:00
E-mail:
financiar@smuct.ro

Conducerea poate fi contactată prin intermediul centralei telefonice.
Numerele disponibile pentru aceasta sunt:
0241 660 390
0241 660 997
0341 405 880


Consiliul de administrație al Spitalului Militar de Urgență “Dr. Alexandru Gafencu”:
Membri:

Comandor dr. ing. Octavian TĂRĂBUȚĂ – reprezentantul Statului Major al Apărării;

Colonel Dorel ILIE-ȘERBAN – reprezentantul Direcției financiar contabile;

Colonel ing. Adi-Iulian MIȚARU – reprezentantul Direcției medicale;

Dr. Daniel DUMBRAVĂ – reprezentantul Colegiului Medicilor Constanța, cu statut de invitat;

Daniela DANU – reprezentantul Ordinului Asistenților Mediacle Generaliști, Moașelor și Asistenților Mediacli din România, filiala Constanța, cu statul de invitat;

Membri supleanți:

Comandor Nicu CHIREA – reprezentantul Statului Major al Apărării;

Colonel Mihai Liviu VÎLCEA – reprezentantul Direcției personal și mobilizare;

Maior Ionuț CIOBĂNUC – reprezentantul Direcției financiar contabile;

Colonel dr. Mircea-Olimpiu-Miu MARINESCU – reprezentantul Direcției medicale;

Dr. Ștefana ZAMFIR – reprezentantul Colegiului Medicilor din Constanța, cu statut de invitat;

Liliana ȚIGĂNUȘ – reprezentantul Ordinului Asistenților Medicale Generaliști, Moașelor și Asistenților Mediacli din România, filiala Constanța, cu statul de invitat;

Bază:

Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. M.204/25.11.2022 privind numirea membrilor și membrilor supleanți în consiliile de administrație ale unităților sanitare cu paturi din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale.

 

Consiliul Medical al Spitalului Militar de Urgență “Dr. Alexandru Gafencu”:
Preşedinte:

Colonel medic DUȚU Ioana-Alina;

Membri:     

Colonel dr. GHIŢĂ Constantin;

Locotenent dr. DUȘA Raluca;

Maior dr. RĂDUNĂ Marian-Constantin;

Colonel dr. TRANĂ Aurel;

P.c.c. dr. ANDREI Antonia-Agapia;

Colonel dr. biolog BAŞA Mihaela;

P.c.c. farm. SURDU Florentina;

P.c.c. as. şef  FIROI Patriţa;

P.c.c. as. şef  PARASCHIV Ana-Anișoara;

Colonel dr. MOȚĂȚĂIANU Adrian;

P.c.c. dr. GRIGORE Carmen;

Colonel dr. MINEA Laurențiu-Marian;

P.c.c. dr. TRAICU Diana;

P.c.c dr. DAN-GEAFAR Ioana Dana;

P.c.c. dr. GHIȚĂ Margareta;

Secretari de şedinţă:

P.c.c. KADIROGLU Filiz;

P.c.c. BĂTRÂNAC Maria;

Bază:

Ordinul Ministrului Sănătății nr.863/2004 pentru aprobarea atribuțiilor și competențelor Consiliului Medical;

Legea nr. 95 din 28.04.2006 privind reforma în domeniul medical.

 

Consiliu de etică:
I) Reprezentanţi aleşi ai corpului medical:

– dr. GHIŢESCU FLORENTINA presedinte;
– dr. VEDINAŞ COSMINA membru permanent;
– dr. GHEORGHE ALINA membru permanent;
– dr. IVAN MIHAI membru permanent;
– dr. MOCANU CARMEN membru supleant;
– dr. ANDRONACHE IULIA membru supleant;
– dr. BALACEANU LOREDANA membru supleant;
– dr. OPRESCU ANCA membru supleant.

II) Reprezentanti alesi ai asistentilor medicali:

– As. BATRANAC MARIA membru permanent;
– As. SUSAN CIANITA membru permanent;
– As. FIROI PATRIŢA membru supleant;
– As. DANILA PAUL membru supleant;

III) Reprezentant al asociațiilor de pacienți:

– Măturoi Valentina – membru permanent – din partea asociatiei de pacienți Fundația Baylor – Marea Neagră.

IV) Secretar

– ec. IORDACHE BIANCA membru permanent;
– ec. CRACIUN ADNDREEA membru supleant;

V) Consilier juridic

– DAMIAN CONSTANTIN ALIN.

Baza: Ordinul MS nr. 1502 din 19 decembrie 2016 pentru aprobarea componenței si a atributiilor consiliului de etica ce funcționează în cadrul spitalelor

Link-uri utile:

Raport de activitate consiliul etic Anul 2021
Feedback cu privire la calitatea serviciilor din spitale