LISTA CU UNITĂŢILE SANITARE ŞI ADMINISTRATIVE CU CARE SPITALUL COLABOREAZĂ

 

Nr. crt. Nr. contract Colaborator Obiectul colaborării
   1. A.1112/02.04.2019 Fundaţia Crucea Alb-Galbenă – Filiala Constanţa Acordarea de îngrijiri la domiciliu islamice pentru pacienţii Spitalului Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Gafencu”
2. A.4214/13.09.2022 MEDEUROPA S.R.L. Cooperare întrunire comisie oncologică multidisciplinară de diagnostic şi indicaţie terapeutică
3. A4-2448/22.07.2022 Spitalul Clinic Judetean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Constanta Acordarea consultaţiilor interdisciplinare pentru pacientii internaţi în Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Gafencu”
4. A4-2855/13.09.2022 Asociaţia Naţională a Surzilor Romania Interpretare limbaj mimico-gestual
5. A4-4471/27.09.2022 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa Colaborarea interinstituțională între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa şi Spitalul Militar de Urgenţă„Dr.Alexandru Gafencu” Constanța, în scopul respectării drepturilor persoanelor aflate în situație de risc socio-economic
6. A.4133/07.09.2022 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa Transport interspitalicesc pentru asiguraţii internaţi, transportul pacienţilor la externare, transport produse sanguine de la Centrul regional de produse sanguine Constanţa în zilele de weekend/sărbători legale
7. A.2804/22.09.2014 Biserica Sfântul Dumitru Constanţa – Preot Roman Gheorghe – Acordarea asistenţei religioase pentru pacienţii Spitalului Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Gafencu”, la cererea acestora
8. A.622/21.02.2019 Hogea Imam Resul Maarem Acordarea asistenţei religioase islamice pentru pacienţii Spitalului Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Gafencu”, la cererea acestora