Cabinet Medicina Muncii

 

Nr. Crt.

Nume și prenume Grad Specialitate

Informații

1

Ciocoiu Monica-Silvia Medic Primar Medicina Muncii

Șef compartiment

Servicii medicale:
* Efectuarea examinării medicale la încadrarea în munca, de adaptare şi periodice ale personalului militar şi civil angajat în unităţile militare arondate şi S.M.U. Constanta
* Încheierea fişelor de aptitudine
* Supravegherea sănătăţii lucrătorilor din unităţile militare arondate
* Evidenţa bolilor profesionale
* Consiliază şefii unităţilor militare în probleme de promovare a sanătăţii în munca şi de îmbunătăţirea mediului de muncă