Copyright 2017 M.m.p. © Compartimentul de Informatica al S.M.U. Constanta
SECTII SI COMPARTIMENTE
Primire Urgente (C.P.U.)
LABORATOARE
PREVENIRE INFECTII NOZOCOMIALE
EXPERTIZA MEDICO-MILITARA
FARMACIE
AMBULATORIU INTEGRAT
ACHIZITII PUBLICE
BIROURI SI COMPARTIMENTE
MANAGEMENTUL CALITATII
INFORMATII PUBLICE
INFORMATII UTILE
Program internari:
Zilnic intre orele 07:30-15:30
Internarile pentru cazurile de urgenta se fac prin Compartimentul de Primire Urgente (C.P.U.)
Program policlinica:
Luni, Miercuri, Vineri 07:30 - 19:00
Marti, Joi 07:30 - 18:00
ULTIMILE NOUTATI
Asociatia non-profit EUXINMED
Home
Prezentare
Conducere
Informatii pacienti
Legaturi utile
Contact
Legislatie
Anunturi
Localizare pe harta
A N U N T U R I   2 0 1 7
1. Arhiva anunturi 2015
2. Arhiva anunturi 2016
3. Anunt concursuri medici
4. Selectie dosare paznic
5. Rezultat proba practica paznic
6. Rezultat final paznic
7. Selectie dosare concursuri medici
8. Rezultate finale concursuri medici
9. Completare anunt selectie dosare medici
10. Rezultat concurs medic medicina interna
11. Anunt promovari economisti
12. Rezultat concurs medic chirurg
13. Rezultate promovare economisti
14. Rezultat concurs medic cardiologie
15. Anunt posturi scoase la concurs
16. Rezultat concurs medic radiologie
17. Rezultat concurs medic urolog
18. Selectie dosare concurs infirmiera
19. Anunt concurs medic ortopedie
20. Selectie dosare asistenti medicali
21. Selectie dosar sef birou
21. Rezultate proba practica infirmiera
23. Rezultate interviu infirmiera
24. Solutionare contestatie concurs sef birou
25. Rezultate finale concurs infirmiera
26. Rezultate proba scrisa asistent medical
27. Rezultate proba practica asistent medical
28. Rezultate interviu asistent medical
29. Rezultate finale asistent medical
30. Rezultate concursuri asistenti medicali
31. Rezultate proba practica asistent medical
32. Rezultate interviu asistent medical
33. Rezultate finale concurs asistent medical
34. Rezultate proba scrisa sef birou management
35. Rezultate interviu sef birou management
36. Rezultate reevaluare punctaj interviu sef birou management
37. Anunt organizare concursuri
38. Anunt suspendare concurs sef birou
39. Anunt selectie dosar medic boli infectioase
40. Anunt selectie dosar economist
41. Anunt concursuri medici ORL si oftalmologie
42. Rezultate selectie dosare concursuri medici
43. Anunt selectie dosare concurs asistente boli infectioase
44. Anunt selectie dosare concurs asistente medicina interna
45. Anunt selectie dosare concurs asistente radiologie
46. Rezultate proba scrisa economist
47. Anunt concurs sef birou managementul calitatii
48. Anunt concurs asistent computer tomograf
49. Anunt proba practica asistent computer tomograf
50. Anunt interviu asistent computer tomograf
51. Anunt concurs economist gr. 1
52. Rezultate concurs asistente computer tomograf
53. Anunt medic radiolog
54. Anunt proba scrisa asistent medical ortopedie
55. Anunt proba practica ingrijitoare
57. Anunt proba practica asistenta medicala ortopedie
58. Anunt interviu ingrijitoare
59. Anunt rezultate finale ingrijitoare neurologie
60.Anunt concurs economist perioada determinata
61.Rezulatate probe concursuri as medicali
62.Anunt promovare asistent medical DV
62.Selectie dosare concurs sef birou
63.Anunt final asistente ortopedie
64.Rezultate proba scrisa muncitor necalificat
65.Anunt promovare asistent medical
66.Rezultate proba practica asistent medical medicina interna
67.Rezultate interviu asistent medical medicina interna
68.Rezultate proba practica muncitor necalificat
69.Rezultate proba scrisa asistent medical boli infectioase
70.Rezultate proba scrisa sef birou management servicii medicale
71.Anunt rezultate finale asistent medical medicina interna
72.Rezultate interviu muncitor necalificat bucatarie
73.Rezultate proba scrisa economist
74.Catalog definitiv medic boli infectioase
75.Rezultate proba practica asistent medical infectioase
76.Anunt proba interviu economist grad I
77.Rezultate interviu asistent medical boli infectioase
78.Rezultate finale asistent medical boli infectioase
79.Anunt catalog final economist gr I
80.Anunt final sef birou calitatea serviciilor medicale
81.Catalog definitiv concurs medic CT
82.Anunt promovare asistent medical DV
83. Catalog definitiv medic ortopedie traumatologie
84. Anunt concurs sef birou managementul calitatii
85. Anunt concursuri asistenti medicali
86. Anunt concurs sef birou managementul calitatii
87. Rezultate selectie dosare as medicina dentara
88. Rezultate selectie dosare asistent radiologie
89. Rezultate proba scrisa sef birou calitatea serviciilor medicale
89. Rezultate proba scrisa asistent medicina dentara
90. Contestatie proba scrisa sef birou calitatea serviciilor medicale
91. Rezultate interviu sef birou calitatea serviciilor medicale
92. Rezultate proba practica asistent medicina dentara
93. Rezultate finale sef birou calitatea serviciilor medicale
94. Rezultate proba scrisa asistent medical radiologie
95. Rezultate interviu asistenta stomatologie
96. Rezultate proba practica asistent radiologie
97. Rezultate finale asistent medical stomatologie
98. Rezultate finale asistent radiologie
99. Rezultate finale concurs asistent radiologie
100. Anunt concurs medic specialist, specialitatea medicina de urgenta
101. Anunt promovare contabil debutant
102. Anunt concurs posturi libere: magaziner, referent de specialitate in biroul achizitii, economist grad 1 in compartimentul decontari-financiar
103. Anunt cu rezultatele finale ale examenului de promovare contabil
104. Rezultat selectie dosare medic de urgenta
105. Anunt selectie dosare concurs magaziner
106. Anunt selectie dosare concurs economist
107. Anunt selectie dosare concurs referent birou achizitii
108. Anunt cu rezultatele probei scrise referent birou achizitii
109. Anunt cu rezultatele probei scrise economist
110. Anunt concurs medic ATI
111. Anunt concursuri medici Oftalmo si ORL
112. Anunt cu rezultatele probei practice referent in biroul achizitii
113. Anunt cu rezultatele interviului la concursul de economist
114. Anunt selectie dosare medici psihiatrie si gastroenterologie
115. Anunt concurs asistent medical radiologie
116. Anunt suspendare concurs economist gr. I
117. Anunt interviu referent achizitii
118. Anunt preselectie medic CPU
119. Anunt rezultate finale referent achizitii
120.Rezultate proba scrisa magaziner
121.Anunt selectie dosar concurs medic psihiatru
122.Anunt cu rezultatele interviului magaziner
123.Anunt cu rezultatele finale magaziner
124.Rezultate finale director financiar contabil br>125.Anunt cu posturi scoase la concurs: asistent medical principal laborator,asistent medical principal farmacie, brancardier, registrator medical in laboratorul biochimie, analist (pogramator) ajutor IA la Statistica si Informatica Medicala, contabil I in compartimentul Contabilitate, sef depozit la depozitul materiale tehnice si CL
126.Completare anunt bibliografie asistent principal de farmacie
127.Anunt rezultate finale medic gastroenterologie
128.Anunt rezultate finale medic medicina de urgenta
<
129.Rezultat selectie dosar medic specialist ATI
130.Anunt sef formatie muncitori
131.Anunt selectie dosare contabil I
132.Anunt selectie dosare asistent farmacie
133.Anunt selectie dosare analist
134.Anunt selectie dosare sef depozit
135.Anunt selectie dosare brancardier
136.Anunt selectie dosare registrator
137.Anunt selectie dosare asistent laborator
138.Anunt selectie dosare sef compartiment ORL si OFTALMOLOGIE
139.Bibliografie de concurs pentru sef formatie muncitori gr. I
140.Rezultate proba scrisa concurs analist programator ajutor IA
141.Rezultate proba scrisa concurs asistent medical laborator
142.Anunt medic medicina muncii
143.Rezultat selectie dosare sef formatie muncitori
144.Rezultat proba practica analist programator ajutor
145.Rezultat proba practica asistent laborator
146.Catalog definitiv medic psihiatru
147.Rezultate interviu analist ajutor programator
148.Anunt selectie dosare medic medicina muncii
149.Rezultate interviu asistent medeical laborator
150.Rezultate finale concurs analist programator ajutor
151.Rezultate finale concurs asistent laborator
152.Rezultate proba practica brancardier
153.Rezultate preselectie medic ATI
154.Rezultate interviu brancardier
155.Rezultate proba scrisa contabil I
156.Rezultate finale brancardier
157.Rezultate interviu contabil I
158.Rezultate finale Contabil I
159.Rezultate proba srisa registrator medical
160.Rezultate proba srisa Sef depozit I
161.Examen promovare asistent medical cu PL
162.Contestatie proba srisa registrator medical
163.Rezultat contestatie proba srisa registrator medical
164.Rezultat interviu sef depozit I
165.Rezultate finale sef depozit
166.Rezultate proba srisa asistent medical de farmacie
167.Catalog definitiv concurs medic ATI
[Înapoi]