Asociati:
1. Rus Adrian – medic
2. Jelescu Dumitru – farmacist
3. Basa Mihaela- medic
4. Raspopa Marian-Claudiu- medic
5. Voicu Aurel-medic
Baza legala privind infiintarea asociatiei: Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
Denumirea asociatiei, rezervata la Ministerul Justitiei, potrivit dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 50914 din data de 28.03.2007, este Asociatia “EUXINMED” .
Codul de inregistrare fiscala (C.I.F.): 21972052.
Cont: RO44CECECT01F5RON0592246 deschis la CEC, Sucursala Constanta.

Art. 2. Regimul juridic
Asociatia se constituie sub forma unei persoane juridice romane de drept privat, fara scop lucrativ si apolitic, functionarea ei fiind reglementata de Ordonanta
Guvernului nr. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.3. Sediul
Sediul Asociatiei va fi situat in Constanta, B-dul Mamaia, nr. 79, Bl. LS 3, Sc. A, Et. 6, Ap. 26, judetul Constanta, conform declaratiei autentificate de punere la
dispozitie a spatiului din partea presedintelui Asociatiei, Rus Adrian, autentificata sub nr. 556/04.05.2007, la BNP Pistalu Elena, din Constanta.

Art.4. Durata
Asociatia se constituie pe durata nelimitata, incepand cu data inregistrarii in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

CAPITOLUL II. SCOPUL ASOCIATIEI SI PATRIMONIUL INITIAL

Art. 5. Scop si obiective
(1) Asociatia este o persoana juridica de drept privat, fara scop lucrativ, avand urmatoarele scopuri: identificarea, mobilizarea si valorificarea resurselor necesare
sustinerii activitatii medicale si pregatirii profesionale a membrilor asociatiei.
(2) Asociatia urmareste indeaproape atingerea scopului prin urmatoarele obiective :
– Infiintarea unui sistem de formare profesionala, teoretica si clinica pentru membrii asociatiei. Sistemul de formare va cuprinde parametrii aliniati la standardele de
formare internationale in organizarea unor cursuri de formare si/sau perfectionare profesionala.
– Organizarea periodica si patronarea unor reuniuni stiintifice in cadrul carora membrii asociatiei precum si alti specialisti invitati, vor prezenta diferite aspecte
teoretice si practice din domeniul medical.
– Achizitionarea de echipamente si aparaturi medicale necesare pentru desfasurarea activitatii de cercetare stiintifica si experimente medicale.
– Sustinerea membrilor asociatiei in vederea participarii la manifestari stiintifice, congrese si simpozioane interne si internationale in cadrul carora sunt prezentate
diferite aspecte teoretice si practice din domeniul medical.
– Sustinerea membrilor asociatiei in activitati de perfectionare a pregatirii profesionale.
– Sustinerea membrilor asociatiei in activitatea publicistica (articole, lucrari, monografii etc.) pe diverse teme medicale.
– Colaborarea cu societati, fundatii si asociatii stiintifice, culturale si umanitare precum si cu persoane fizice si juridice din tara si din strainatate interesate in
promovarea si sprijinirea cercetarii in domeniul medical.
(3) Schimbarea scopului asociatiei se va putea face numai de catre asociati si numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in parte, ori acesta nu mai
poate fi realizat.
Art. 6. Patrimoniu
Patrimoniul initial al Asociatiei este in valoare de 450,00 ron.

CAPITOLUL III. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA ASOCIATIEI

Art. 7. Adunarea Generala a Asociatilor

Adunarea Asociatilor este organul de conducere al Asociatiei si alcatuit din totalitatea asociatilor.

Art.8. Consiliul Director
Consiliul Director este organul executiv al Asociatiei si este condus de un Presedinte, care este Asociat.